trigger for sliding top menu
Nasıl oluşur ?
Nitrat Giderim Sistemi Standart Özellikleri
Amonyum, Nitrit ve Nitrat Sistemleri... Bir işletmeye gelen sularda “Amonyum”, “Nitrit” ve “Nitrat” isimli azotlu maddeler bulunabilir. Bu maddeler tarım için yararlı olsalar da, içme ve kullanma sularında "zararlı maddeler" içinde kabul edilirler. Amonyum, Nitrit ve Nitrat nasıl oluşur ? >  Azotlu gübrelerin tarım arazilerinde çok fazla kullanımı, >  Hayvansal ve bitkisel atıkların içerdiği proteinlerin ayrışması sonucu oluşan amonyağın oksitlenmesi, >  Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmadan deşarj edilmeleri, >  Hayvan atıklarının kontrolsüzce atılması veya depolanması sonucu oluşmaktadır Ülkemizde şu anda yürürlükte olan, sular ile ilgili en son yönetmelik, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” adı ile 17.02.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre suda bulunan ve “SU” olmayan birçok madde için azami miktar sınırları konmuştur. Konumuzla ilgili olan maddelerin yönetmelikteki sınırları şöyledir: Amonyum NH4+: 0,5 mg/L Nitrit NO2¯: 0,5 mg/L Nitrat NO3¯: 50 mg/L
AZOT (N2), soluduğumuz hava içinde yüzde 79 oranında bulunan ve içinde yaşadığımız tabii ortamın en önemli malzemelerinden biridir. Azot bütün bitkilerin hayat kaynağıdır. Tabiatta gördüğümüz ve yediğimiz her yeşillik içinde AZOT bulunur. Toprakta bulunan bazı bakteriler hava içinde bulunan “Azot”u Amonyum şekline dönüştürerek toprağı “Azot” bakımından zenginleştirirler. Daha sonra, gene toprakta bulunan başka tür bakteriler amonyumu nitrata çevirirler. Tabiatın kendi azotu ve nitratı “modern tarım”ın kapasitesine yetmez. Bu nedenle insan, başka yerlerde yetişen hayvanların dışkılarını (tabii gübreler) ve buna ilave olarak, kimyevi yollarla ürettiği azotlu bileşikleri (suni gübreler) bitkilerin sağlıklı büyümeleri için toprağa verir. Tabii bitkiler içinde bulunan azot da, bu bitkilerin ölmesi ve çürümesi ile de tekrar toprağın tabii bir parçası olur. Dünyada en çözücü sıvı olan “Yağmur Suyu” toprakta bulunan azotlu maddeleri kısmen çözer, böylece azotlu bileşikler suya geçmiş olur. Bu nedenle yer üstünden veya yeraltından alınan sularda azotlu bileşiklerin bulunması doğaldır.Tabiatta bulunan birçok organik malzemenin ve bitkisel proteinin çürümesi ve bozulması ile de “Amonyum” meydana gelir. NH4+ formülü şeklindeki iyon halinde suda bulunur). Su analizlerinde NH4+ iyonunun bulunması suya bir dışkının, yani kanalizasyonun veya hayvansal atıkların karışması ihtimali fikrini de getirir. Bu ihtimalin ortadan kaldırılması için, içinde NH4+ iyonu bulunan suların bakteriyolojik açıdan da incelenmesi doğru olur.  Akarsuların meydana getirdiği dolgular sonucu, yüzyıllarönce yer altında kalmış organik malzemenin çürümesinden kaynaklanmaktadır. Tarımsal bölgelerdeki kuyularda da tehlikeli miktarlarda NH4+ iyonuna rastlanabiliyor. Azotlu suni gübrelerin yağmur suları ile yeraltına geçtiklerini ve kuyu sularının kalitelerini riskli duruma gözlenmektedir. Tabii olarak toprakta bulunan bazı bakteriler Amonyum’un okside olmasını sağlarlar, böylece Amonyum önce Nitrit (NO2−) ve daha çok okside olduktan sonra Nitrat (NO3) şekline dönüşür. Oksijene doymamış olan Nitrit insan vücudu içine girdiğinde kanda bulunan oksijeni kısmen tüketerek insana, özellikle bebeklere zarar verir. Bu nedenle içme suyu yönetmeliğinde Nitrit miktarı 0,5 mg/lt olarak sınırlandırılmıştır. >  Suyun kimyasal analizi, >  Suyun kullanma miktarı m3/saat Amonyak, Nitrit, Nitrat giderici filtrasyon ünitelerinde anyonik reçine dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Diğer anyonik reçinelerden farkı; nitrat tuzlarını sülfatlardan daha önce deiyonize etmesidir. Filtrasyon etkisi; nitrat tuzları > amonyum tuzları > sülfat tuzları > klorür tuzları > bikarbonatlar şeklindedir.
Katolağ - broşür        indir
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro
Nasıl oluşur ?
Nitrat Giderim Sistemi Standart Özellikleri
Amonyum, Nitrit ve Nitrat  Sistemleri... Bir işletmeye gelen sularda “Amonyum”, “Nitrit” ve “Nitrat” isimli azotlu maddeler bulunabilir. Bu maddeler tarım için yararlı olsalar da, içme ve kullanma sularında "zararlı maddeler" içinde kabul edilirler. Amonyum, Nitrit ve Nitrat nasıl oluşur ? >  Azotlu gübrelerin tarım arazilerinde çok fazla kullanımı, >  Hayvansal ve bitkisel atıkların içerdiği proteinlerin ayrışması sonucu oluşan amonyağın oksitlenmesi, >  Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmadan deşarj edilmeleri, >  Hayvan atıklarının kontrolsüzce atılması veya depolanması sonucu oluşmaktadır Ülkemizde şu anda yürürlükte olan, sular ile ilgili en son yönetmelik, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” adı ile 17.02.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre suda bulunan ve “SU” olmayan birçok madde için azami miktar sınırları konmuştur. Konumuzla ilgili olan maddelerin yönetmelikteki sınırları şöyledir: Amonyum NH4+: 0,5 mg/L Nitrit NO2¯: 0,5 mg/L Nitrat NO3¯: 50 mg/L
AZOT (N2), soluduğumuz hava içinde yüzde 79 oranında bulunan ve içinde yaşadığımız tabii ortamın en önemli malzemelerinden biridir. Azot bütün bitkilerin hayat kaynağıdır. Tabiatta gördüğümüz ve yediğimiz her yeşillik içinde AZOT bulunur. Toprakta bulunan bazı bakteriler hava içinde bulunan “Azot”u Amonyum şekline dönüştürerek toprağı “Azot” bakımından zenginleştirirler. Daha sonra, gene toprakta bulunan başka tür bakteriler amonyumu nitrata çevirirler. Tabiatın kendi azotu ve nitratı “modern tarım”ın kapasitesine yetmez. Bu nedenle insan, başka yerlerde yetişen hayvanların dışkılarını (tabii gübreler) ve buna ilave olarak, kimyevi yollarla ürettiği azotlu bileşikleri (suni gübreler) bitkilerin sağlıklı büyümeleri için toprağa verir. Tabii bitkiler içinde bulunan azot da, bu bitkilerin ölmesi ve çürümesi ile de tekrar toprağın tabii bir parçası olur. Dünyada en çözücü sıvı olan “Yağmur Suyu” toprakta bulunan azotlu maddeleri kısmen çözer, böylece azotlu bileşikler suya geçmiş olur. Bu nedenle yer üstünden veya yeraltından alınan sularda azotlu bileşiklerin bulunması doğaldır.Tabiatta bulunan birçok organik malzemenin ve bitkisel proteinin çürümesi ve bozulması ile de “Amonyum” meydana gelir. NH4+ formülü şeklindeki iyon halinde suda bulunur). Su analizlerinde NH4+ iyonunun bulunması suya bir dışkının, yani kanalizasyonun veya hayvansal atıkların karışması ihtimali fikrini de getirir. Bu ihtimalin ortadan kaldırılması için, içinde NH4+ iyonu bulunan suların bakteriyolojik açıdan da incelenmesi doğru olur.  Akarsuların meydana getirdiği dolgular sonucu, yüzyıllarönce yer altında kalmış organik malzemenin çürümesinden kaynaklanmaktadır. Tarımsal bölgelerdeki kuyularda da tehlikeli miktarlarda NH4+ iyonuna rastlanabiliyor. Azotlu suni gübrelerin yağmur suları ile yeraltına geçtiklerini ve kuyu sularının kalitelerini riskli duruma gözlenmektedir. Tabii olarak toprakta bulunan bazı bakteriler Amonyum’un okside olmasını sağlarlar, böylece Amonyum önce Nitrit (NO2−) ve daha çok okside olduktan sonra Nitrat (NO3) şekline dönüşür. Oksijene doymamış olan Nitrit insan vücudu içine girdiğinde kanda bulunan oksijeni kısmen tüketerek insana, özellikle bebeklere zarar verir. Bu nedenle içme suyu yönetmeliğinde Nitrit miktarı 0,5 mg/lt olarak sınırlandırılmıştır. >  Suyun kimyasal analizi, >  Suyun kullanma miktarı m3/saat Amonyak, Nitrit, Nitrat giderici filtrasyon ünitelerinde anyonik reçine dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Diğer anyonik reçinelerden farkı; nitrat tuzlarını sülfatlardan daha önce deiyonize etmesidir. Filtrasyon etkisi; nitrat tuzları > amonyum tuzları > sülfat tuzları > klorür tuzları > bikarbonatlar şeklindedir.
Katolağ - broşür        indir
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
cerenro
trigger for sliding top menu
Nasıl oluşur ?
Nitrat Giderim Sistemi Standart Özellikleri
Amonyum, Nitrit ve Nitrat Sistemleri... Bir işletmeye gelen sularda “Amonyum”, “Nitrit” ve “Nitrat” isimli azotlu maddeler bulunabilir. Bu maddeler tarım için yararlı olsalar da, içme ve kullanma sularında "zararlı maddeler" içinde kabul edilirler. Amonyum, Nitrit ve Nitrat nasıl oluşur ? >  Azotlu gübrelerin tarım arazilerinde çok fazla kullanımı, >  Hayvansal ve bitkisel atıkların içerdiği proteinlerin ayrışması sonucu oluşan amonyağın oksitlenmesi, >  Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmadan deşarj edilmeleri, >  Hayvan atıklarının kontrolsüzce atılması veya depolanması sonucu oluşmaktadır Ülkemizde şu anda yürürlükte olan, sular ile ilgili en son yönetmelik, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” adı ile 17.02.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre suda bulunan ve “SU” olmayan birçok madde için azami miktar sınırları konmuştur. Konumuzla ilgili olan maddelerin yönetmelikteki sınırları şöyledir: Amonyum NH4+: 0,5 mg/L Nitrit NO2¯: 0,5 mg/L Nitrat NO3¯: 50 mg/L
AZOT (N2), soluduğumuz hava içinde yüzde 79 oranında bulunan ve içinde yaşadığımız tabii ortamın en önemli malzemelerinden biridir. Azot bütün bitkilerin hayat kaynağıdır. Tabiatta gördüğümüz ve yediğimiz her yeşillik içinde AZOT bulunur. Toprakta bulunan bazı bakteriler hava içinde bulunan “Azot”u Amonyum şekline dönüştürerek toprağı “Azot” bakımından zenginleştirirler. Daha sonra, gene toprakta bulunan başka tür bakteriler amonyumu nitrata çevirirler. Tabiatın kendi azotu ve nitratı “modern tarım”ın kapasitesine yetmez. Bu nedenle insan, başka yerlerde yetişen hayvanların dışkılarını (tabii gübreler) ve buna ilave olarak, kimyevi yollarla ürettiği azotlu bileşikleri (suni gübreler) bitkilerin sağlıklı büyümeleri için toprağa verir. Tabii bitkiler içinde bulunan azot da, bu bitkilerin ölmesi ve çürümesi ile de tekrar toprağın tabii bir parçası olur. Dünyada en çözücü sıvı olan “Yağmur Suyu” toprakta bulunan azotlu maddeleri kısmen çözer, böylece azotlu bileşikler suya geçmiş olur. Bu nedenle yer üstünden veya yeraltından alınan sularda azotlu bileşiklerin bulunması doğaldır.Tabiatta bulunan birçok organik malzemenin ve bitkisel proteinin çürümesi ve bozulması ile de “Amonyum” meydana gelir. NH4+ formülü şeklindeki iyon halinde suda bulunur). Su analizlerinde NH4+ iyonunun bulunması suya bir dışkının, yani kanalizasyonun veya hayvansal atıkların karışması ihtimali fikrini de getirir. Bu ihtimalin ortadan kaldırılması için, içinde NH4+ iyonu bulunan suların bakteriyolojik açıdan da incelenmesi doğru olur.  Akarsuların meydana getirdiği dolgular sonucu, yüzyıllarönce yer altında kalmış organik malzemenin çürümesinden kaynaklanmaktadır. Tarımsal bölgelerdeki kuyularda da tehlikeli miktarlarda NH4+ iyonuna rastlanabiliyor. Azotlu suni gübrelerin yağmur suları ile yeraltına geçtiklerini ve kuyu sularının kalitelerini riskli duruma gözlenmektedir. Tabii olarak toprakta bulunan bazı bakteriler Amonyum’un okside olmasını sağlarlar, böylece Amonyum önce Nitrit (NO2−) ve daha çok okside olduktan sonra Nitrat (NO3) şekline dönüşür. Oksijene doymamış olan Nitrit insan vücudu içine girdiğinde kanda bulunan oksijeni kısmen tüketerek insana, özellikle bebeklere zarar verir. Bu nedenle içme suyu yönetmeliğinde Nitrit miktarı 0,5 mg/lt olarak sınırlandırılmıştır. >  Suyun kimyasal analizi, >  Suyun kullanma miktarı m3/saat Amonyak, Nitrit, Nitrat giderici filtrasyon ünitelerinde anyonik reçine dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Diğer anyonik reçinelerden farkı; nitrat tuzlarını sülfatlardan daha önce deiyonize etmesidir. Filtrasyon etkisi; nitrat tuzları > amonyum tuzları > sülfat tuzları > klorür tuzları > bikarbonatlar şeklindedir.
Katolağ - broşür        indir
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro