trigger for sliding top menu
Kuyu suyu artezyen ve sontaj   Su arıtma sistemi…
Su arıtma sektöründe hazır çözümler
Serbest su analizi
Donanım garantisi - 5 yıl
Kurulum ve devreye alma
Hazır kompak kurulu sistem
Taksitle satın alma secenegi
Sularımızda gözle görmediğimiz fakat sağlığımız için zararlı kirlilikler bulunur. Bunlar; kimi  zaman  kötü tat,  koku,  renk,  kireç  ve  tortu olarak  hissederiz.  Kimi zaman  ise bilmeden çeşitli virüs, bakteri, mikrobiyolojik  ajanlarım  varlığına ve ağır metaller içerebilmektedir.
Cerenro sektörde oldukça benzersiz bir yenilik sunarak Kuyu suyu artezyen ve sontaj suların  segmenti için tüm tedavi öncesi ve sonrası aşamalarını içeren su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarlanasına öncülük etmiştir.
Çok aşamalı arıtma sistemleri, kirleticilere özgü tedaviler tam otamatik cihazlar tamamlayıcı birleşenler dahil olmak üzere apartman, site, toplu konut, otel, çiftlik, konut su arıtma seçenekleri ile kapsamlı bir kombinazyon sunuyor. Kuyu suyu  sularında ki olumsuz şartlardan ve istenmeyen maddelerin parametrelerin çıkarılması dahil sistemler kurulmaktadır. Mevcut teknolojiler kullanılarak ham su da iyileştirme yapılmakta sistemlerimiz  amacına uygun olarak suyu istenen kritere getirilmesi imkanını sunmaktadır. Ham suyun analizi yapılarak uygun çözümler sunmaktayız.
Ham su analiz sonucuna ve kapasiteye göre tasarımı  yapılarak, fiyatlandırma , projelendirme ve kurulum yapılmaktadır.
Katolağ - broşür        indir
Su arıtma tesisi: Çalışmanın ana aşamaları Mekanik işleme - süspansiyon, pas, kum ve diğer suda çözünmeyen parçacıkların ortadan kaldırılması, Demanganation ve demir kaldırma - manganez ve demir iyonlarının suda çözünür tuzların azaltılması, Ağır metallerin uzaklaştırılması, Klor ve Organik kirleticilerin kaldırılması, Suyun dezenfeksiyonu - zararlı bakteri ve virüslerin potojenlerin kaldırılması, Suyun sertliği (Kireç) kaldırılması  ve PH düzenlenmesi. Nasıl seçim yapmalıyız, hangi su arıtma cihazını kullanmalıyız? Su anlizi ile suyun içinde cözünmüş halde bulunan unsurları tanımlayarak neyi aratacağımız hakkında bilgi edinmek... Günlük arıtılacak su miktarı  M3 /saat. Arıtılacak suyun kullanım amacı
Otelin, sitenin, avm, yurtların, besi çiftlikleri veya askeri kampın günlük su ihtiyacını karşılamak için kullanılan sistemlerdir. Arıtılacak suyun kaynağına (kuyu, artezyen, sontaj suyu vs.), kaynağın kirlilik derecesine ve arıtılan suyun kullanılacağı amaca uygun olarak tasarım yapılır, ve genel olarak filtrasyon, kum, karbon, yumuşatma, ultraviyole, ters ozmos, nano filtrasyon, ultra filtrasyon sistemlerinin kombinasyonları kullanılır. Kuyu, artezyen, sontaj suyu uygun görülmediği durumlarda, uygun paket modelleri mevcut olduğu gibi, ihtiyaç doğrultusunda alınan ham suyun analizinden sonra mühendislerimiz tarafından hangi arıtma  içme ve genel kullanım amacına uygun arıtılmasını sağlayacak modelleri de tasarlanıp üretilmektedir.
Demanganation ve demir kaldırma,
Yüksek sertlik  (kireç ) kaldırılma,
Bulanıklık süspansiyon, pas, kum kaldırma,
Koku giderimi,
Hidrojen sülfit giderimi,
Mikrobiyolojik kirlenme zararlı bakteri ve virüslerin potojenlerin kaldırlması,
Amonyak kaldırma,
Manganez giderimi,
Nitrit giderimi,
Su arıtma tesisi: çalışmanın ana aşamaları;
 Organik kirleticilerin kaldırlması,
Nitrat giderimi,
Kuyu suyu artezyen ve sontaj suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin; kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir
Çözüm amaçlı hazır sistemler.
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro
Kuyu suyu artezyen ve sontaj   Su arıtma sistemi…
Su arıtma sektöründe hazır çözümler
Serbest su analizi
Donanım garantisi - 5 yıl
Kurulum ve devreye alma
Hazır kompak kurulu sistem
Taksitle satın alma secenegi
Sularımızda gözle görmediğimiz fakat sağlığımız için zararlı kirlilikler bulunur. Bunlar; kimi  zaman  kötü tat,  koku,  renk,  kireç  ve  tortu olarak  hissederiz.  Kimi zaman  ise bilmeden çeşitli virüs, bakteri, mikrobiyolojik  ajanlarım  varlığına ve ağır metaller içerebilmektedir.
Cerenro sektörde oldukça benzersiz bir yenilik sunarak Kuyu suyu artezyen ve sontaj suların  segmenti için tüm tedavi öncesi ve sonrası aşamalarını içeren su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarlanasına öncülük etmiştir.
Çok aşamalı arıtma sistemleri, kirleticilere özgü tedaviler tam otamatik cihazlar tamamlayıcı birleşenler dahil olmak üzere apartman, site, toplu konut, otel, çiftlik, konut su arıtma seçenekleri ile kapsamlı bir kombinazyon sunuyor. Kuyu suyu  sularında ki olumsuz şartlardan ve istenmeyen maddelerin parametrelerin çıkarılması dahil sistemler kurulmaktadır. Mevcut teknolojiler kullanılarak ham su da iyileştirme yapılmakta sistemlerimiz  amacına uygun olarak suyu istenen kritere getirilmesi imkanını sunmaktadır. Ham suyun analizi yapılarak uygun çözümler sunmaktayız.
Ham su analiz sonucuna ve kapasiteye göre tasarımı  yapılarak, fiyatlandırma , projelendirme ve kurulum yapılmaktadır.
Katolağ - broşür        indir
Su arıtma tesisi: Çalışmanın ana aşamaları Mekanik işleme - süspansiyon, pas, kum ve diğer suda çözünmeyen parçacıkların ortadan kaldırılması, Demanganation ve demir kaldırma - manganez ve demir iyonlarının suda çözünür tuzların azaltılması, Ağır metallerin uzaklaştırılması, Klor ve Organik kirleticilerin kaldırılması, Suyun dezenfeksiyonu - zararlı bakteri ve virüslerin potojenlerin kaldırılması, Suyun sertliği (Kireç) kaldırılması  ve PH düzenlenmesi. Nasıl seçim yapmalıyız, hangi su arıtma cihazını kullanmalıyız? Su anlizi ile suyun içinde cözünmüş halde bulunan unsurları tanımlayarak neyi aratacağımız hakkında bilgi edinmek... Günlük arıtılacak su miktarı  M3 /saat. Arıtılacak suyun kullanım amacı
Otelin, sitenin, avm, yurtların, besi çiftlikleri veya askeri kampın günlük su ihtiyacını karşılamak için kullanılan sistemlerdir. Arıtılacak suyun kaynağına (kuyu, artezyen, sontaj suyu vs.), kaynağın kirlilik derecesine ve arıtılan suyun kullanılacağı amaca uygun olarak tasarım yapılır, ve genel olarak filtrasyon, kum, karbon, yumuşatma, ultraviyole, ters ozmos, nano filtrasyon, ultra filtrasyon sistemlerinin kombinasyonları kullanılır. Kuyu, artezyen, sontaj suyu uygun görülmediği durumlarda, uygun paket modelleri mevcut olduğu gibi, ihtiyaç doğrultusunda alınan ham suyun analizinden sonra mühendislerimiz tarafından hangi arıtma  içme ve genel kullanım amacına uygun arıtılmasını sağlayacak modelleri de tasarlanıp üretilmektedir.
Demanganation ve demir kaldırma,
Yüksek sertlik  (kireç ) kaldırılma,
Bulanıklık süspansiyon, pas, kum kaldırma,
Koku giderimi,
Hidrojen sülfit giderimi,
Mikrobiyolojik kirlenme zararlı bakteri ve virüslerin potojenlerin kaldırlması,
Amonyak kaldırma,
Manganez giderimi,
Nitrit giderimi,
Su arıtma tesisi: çalışmanın ana aşamaları;
 Organik kirleticilerin kaldırlması,
Nitrat giderimi,
Kuyu suyu artezyen ve sontaj suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin; kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir
Çözüm amaçlı hazır sistemler.
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
cerenro
trigger for sliding top menu
Kuyu suyu artezyen ve sontaj   Su arıtma sistemi…
Su arıtma sektöründe hazır çözümler
Serbest su analizi
Donanım garantisi - 5 yıl
Kurulum ve devreye alma
Hazır kompak kurulu sistem
Taksitle satın alma secenegi
Sularımızda gözle görmediğimiz fakat sağlığımız için zararlı kirlilikler bulunur. Bunlar; kimi  zaman  kötü tat,  koku,  renk,  kireç  ve  tortu olarak  hissederiz.  Kimi zaman  ise bilmeden çeşitli virüs, bakteri, mikrobiyolojik  ajanlarım  varlığına ve ağır metaller içerebilmektedir.
Cerenro sektörde oldukça benzersiz bir yenilik sunarak Kuyu suyu artezyen ve sontaj suların  segmenti için tüm tedavi öncesi ve sonrası aşamalarını içeren su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarlanasına öncülük etmiştir.
Çok aşamalı arıtma sistemleri, kirleticilere özgü tedaviler tam otamatik cihazlar tamamlayıcı birleşenler dahil olmak üzere apartman, site, toplu konut, otel, çiftlik, konut su arıtma seçenekleri ile kapsamlı bir kombinazyon sunuyor. Kuyu suyu  sularında ki olumsuz şartlardan ve istenmeyen maddelerin parametrelerin çıkarılması dahil sistemler kurulmaktadır. Mevcut teknolojiler kullanılarak ham su da iyileştirme yapılmakta sistemlerimiz  amacına uygun olarak suyu istenen kritere getirilmesi imkanını sunmaktadır. Ham suyun analizi yapılarak uygun çözümler sunmaktayız.
Ham su analiz sonucuna ve kapasiteye göre tasarımı  yapılarak, fiyatlandırma , projelendirme ve kurulum yapılmaktadır.
Katolağ - broşür        indir
Su arıtma tesisi: Çalışmanın ana aşamaları Mekanik işleme - süspansiyon, pas, kum ve diğer suda çözünmeyen parçacıkların ortadan kaldırılması, Demanganation ve demir kaldırma - manganez ve demir iyonlarının suda çözünür tuzların azaltılması, Ağır metallerin uzaklaştırılması, Klor ve Organik kirleticilerin kaldırılması, Suyun dezenfeksiyonu - zararlı bakteri ve virüslerin potojenlerin kaldırılması, Suyun sertliği (Kireç) kaldırılması  ve PH düzenlenmesi. Nasıl seçim yapmalıyız, hangi su arıtma cihazını kullanmalıyız? Su anlizi ile suyun içinde cözünmüş halde bulunan unsurları tanımlayarak neyi aratacağımız hakkında bilgi edinmek... Günlük arıtılacak su miktarı  M3 /saat. Arıtılacak suyun kullanım amacı
Otelin, sitenin, avm, yurtların, besi çiftlikleri veya askeri kampın günlük su ihtiyacını karşılamak için kullanılan sistemlerdir. Arıtılacak suyun kaynağına (kuyu, artezyen, sontaj suyu vs.), kaynağın kirlilik derecesine ve arıtılan suyun kullanılacağı amaca uygun olarak tasarım yapılır, ve genel olarak filtrasyon, kum, karbon, yumuşatma, ultraviyole, ters ozmos, nano filtrasyon, ultra filtrasyon sistemlerinin kombinasyonları kullanılır. Kuyu, artezyen, sontaj suyu uygun görülmediği durumlarda, uygun paket modelleri mevcut olduğu gibi, ihtiyaç doğrultusunda alınan ham suyun analizinden sonra mühendislerimiz tarafından hangi arıtma  içme ve genel kullanım amacına uygun arıtılmasını sağlayacak modelleri de tasarlanıp üretilmektedir.
Demanganation ve demir kaldırma,
Yüksek sertlik  (kireç ) kaldırılma,
Bulanıklık süspansiyon, pas, kum kaldırma,
Koku giderimi,
Hidrojen sülfit giderimi,
Mikrobiyolojik kirlenme zararlı bakteri ve virüslerin potojenlerin kaldırlması,
Amonyak kaldırma,
Manganez giderimi,
Nitrit giderimi,
Su arıtma tesisi: çalışmanın ana aşamaları;
 Organik kirleticilerin kaldırlması,
Nitrat giderimi,
Kuyu suyu artezyen ve sontaj suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin; kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir
Çözüm amaçlı hazır sistemler.
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro