trigger for sliding top menu
Kirletici ve/veya mikroorganizma
Ortalama Teorik Düzey
Maksimum Kabuledilebilir Düzey
Notlar
Bakteri
Toplam bakteri
Nitrat
Koli-form bakteri
Nitrojen Varlığı
Nitrit
Asit Düzeyi ve Sertlik
pH
Toplam sertlik   (Fr)
Suyun kimyasalları, mineralleri.
Kalsiyum
Klorid
Bakır
Demir
Kurşun
Magnezyum
Sodyum
Sülfat
Çinko
0/ml
0/ml
10 mg/l
0.4 mg/l
6.8-7.5
10  (Fr)
60 mg/l
14 mg/l
0.002 mg/l
0.2 mg/l
14 mg/l
32 mg/l
125 mg/l
1.50 mg/l
100/ml
50/ml
 25 mg/l
4 mg/l
250 mg/l
0.6 mg/l
0.3 mg/l
0.02 mg/l
125 mg/l
250 mg/l
0/ml   Olmalıdır     ölümlere neden olur.
20 mg/l düzeyinden fazla olması canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma ve performans üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır.
0/ml   Olmalıdır     ölümlere neden olur.
1 mg/l  miktarı bile zehirleyici olmaktadır.
Be değer  6,3  altında olması peformansı olumsuz etkiler.
Kimyasal dengeyi bozacak kadar sert olan suların kullanılması verim düşüş nedenidir. Ekipmanların tıkanmasına sebep olur.
Sodyum miktarı 50 mg/l den yüksek ve 14 mg/l den az olursa performansı etkileyebilir.
Fazlalığı suyun tadını acılaştırır ve karaciğer yırtılmasına neden olur.
30 mg/lt üzerinde hayvanda ishal problemi başlar.
Yüksek düzeyi zehirlidir.
Yüksek düzeyi ishal etkisi yapar, sudaki sülfat yüksekse 50 mg/l lik düzey verimi etkiler.
Suda %0.56 (binde beş) oranında tuz bulunmasının büyümeyi gerilettiği gözlenmiştir.
Yüksek düzeyinin ishal etkisi vardır. 50 mg/l den yüksek olması, magnezyum ve klorit yüksekliğine bağlı olarak büyümede gerilik ve yumurta düşmesine neden olabilir.
Yüksek düzeyi zehirlidir.
Su arıtma sektöründe hazır çözümler
Arıtılacak suyun kaynağına (kuyu, yüzey suyu vs.), kaynağın kirlilik derecesine ve arıtılan suyun kullanılacağı amaca uygun olarak tasarım yapılır, ve genel olarak filtrasyon, kum, karbon, yumuşatma, ultraviyole, ters ozmos, nano filtrasyon, ultra filtrasyon sistemlerinin kombinasyonları kullanılır. Kuyu ,Sondaj, artezyen suyun  kullanıma uygun görülmediği durumlarda, uygun paket modelleri mevcut olduğu gibi, ihtiyac doğrultusunda alınan ham suyun anlizinden sonra mühendislerimiz tarafından hangi arıtma  içme ve genel kullanım amacına uygun arıtılmasını sağlayacak modelleri de tasarlanıp üretilmektedir.
Su arıtma ünütesi
Anlamlı derecede düşük ölüm oranı
Önemli ölçüde daha az ilaçlar
Daha iyi yemden yararlanma , daha hızlı kilo / daha az gün
Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları ile daha az sorun
Sakin ve daha az stresli kayvanlar
Ham su kaynagı
Arıtılmış su
BioCote ®
Besicilik için optimum içme suyu temini dezenfekte, yumuşak, nötrelize , mineralli ve filitrelemen oluşmuş …  uygun PH.
Uygulama sonucları
Cözüm amaclı yapılabilecek calışmalar.
cerenmed Su arıtma sistemleri
SÜRDÜRÜLEBiLiR TEKNOLOJi VERIMLiLiK ARTIŞI
Hastalıklar ve enfeksiyonlar verim düşüşü daima kanatlı sektörüne büyük bir endişe olmuştur. modern Su arıtma  ürünleri kullanılarak kontrol edilebilir. Su analizi yapılarak en uygun arıtma sistemi sizin kazancınızı verimliliginizi yükseltir.   
Besicilikde genel olarak Yüzey suyu veya kuyu suyu kaynaklarından yararlanılır, Bu tür su genel özellikleri süspanse edilmiş katı maddelerin,  organik bileşikler,  yıl ve  hava koşullarına  bağlı  olarak  mikrobiyal  kontaminasyon  su  bileşimin dalgalanma, içeriği yüksek, miktarda bulunmaktadır. Tipik olarak, yüzey kaynaklarının , evsel kanalizasyon, Zirai ilac kalıntıların,  nedenlerle sonucu yoğun  kirliliği gözlenmiştir. Büyük ölçüde, su organoleptik özelliklerini olumsuz gelişimi söz konosudur. Kuyu suyu ve yer altı  suyunun  kalitesini  artırmak  mümkündür.   Su anlizinden  sonra  istenen  kıritere ve kulanım amacı düzeyine uygun bir filitrasyonla getirebilinir. Başlıca  sorunlar,  demir,  flor,  büyük  mineralizasyonu,  sertlik (Kireç),  tuzlarının varlığı,  yanı sıra sülfat  içeriği,  istikrarlı stronsiyum klorür,  bor,  Agır metaller ,  bromür,  nitrat,  mikrobiolojik , Koli-form bakteri diğer ajanlar olabilir. Bu ajanların varlıgı besicilikde yemden yaralanma ve  Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları  ve ölümlere neden oldugı gözlenmiştir.   
Kanatlı hayvanlarda  Su arıtma sistemi…
Kanatlı Üretiminde İçme Suyu Kalitesi için
Su yönetiminin kanatlı performansı ve ürün kalitesine etkilerinde verimi arttırmak suyun biyolojik ve kimyasal olarak kontrol altına alınması ile sağlanır.
 Bu sebeple;
Su kaynağınız doğru yerde olmalıdır.
Suyun biyolojik ve kimyasal yapıları test yapılması suretiyle tespit edilmelidir.
Bu test sonuçlarına göre gerekecek dezenfeksiyon ve arıtma ünitelerinin kurulması gerekir.
Devamlı ve düzenli aralıklar ile sistemin  test numuneleri alınıp analiz ettirilmelidir.
Bu amaçla kurulmuş su üniteleri düzenli bakım altında tutulmalıdır.
cıkış
giriş
atık
Ultraviyole Turbidex Aktif karbon Yumuşatma Degazör Remineralisazyon Hidrofor
Kanatlı tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.   Kliteli içme suyu ; Renksiz, kokusuz, tortusuz, asit/baz PH değerleri suda bulunan bakteri ve mikroorganizma, minaral madde, fiziksel veya kimyasal ajanların varlıgı veya yok-lugunu belirleyen testler su kalitesini belirler .   
Kanatlı hayvan üretiminde su belirli  niteliklere sahip olmalıdır.  Çünkü kanatlılarda yaş, cinsiyet ve türe göre  değişmekle  birlikte vücutlarının  %55-77’si sudan oluşmaktadır.  Su,  kanatlı  bünyesi  için  birçok  yönden önemli bir besin  kaynağı ve  besin kaynaklarını aktarıcı durumundadır.  Dokuların ve hücrelerin bileşiminde yer aldığından, vücutta meydana gelen reaksiyonların harekete geçtiği ortamdır. Su, vücut ısısının ayarlanmasında, gıdaların sindiriminde ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında mutlaka gereklidir. .
Filtreleme, Yumuşatma, Asitleme, Nötrleme, Dezenfekte etme, Remineralizasyon
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro
Katolağ - broşür        indir
0/ml   Olmalıdır     ölümlere neden olur.
20 mg/l düzeyinden fazla olması canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma ve performans üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır.
0/ml   Olmalıdır     ölümlere neden olur.
1 mg/l  miktarı bile zehirleyici olmaktadır.
Be değer  6,3  altında olması peformansı olumsuz etkiler.
Kimyasal dengeyi bozacak kadar sert olan suların kullanılması verim düşüş nedenidir. Ekipmanların tıkanmasına sebep olur.
Sodyum miktarı 50 mg/l den yüksek ve 14 mg/l den az olursa performansı etkileyebilir.
Fazlalığı suyun tadını acılaştırır ve karaciğer yırtılmasına neden olur.
30 mg/lt üzerinde hayvanda ishal problemi başlar.
Yüksek düzeyi zehirlidir.
Yüksek düzeyi ishal etkisi yapar, sudaki sülfat yüksekse 50 mg/l lik düzey verimi etkiler.
Suda %0.56 (binde beş) oranında tuz bulunmasının büyümeyi gerilettiği gözlenmiştir.
Yüksek düzeyinin ishal etkisi vardır. 50 mg/l den yüksek olması, magnezyum ve klorit yüksekliğine bağlı olarak büyümede gerilik ve yumurta düşmesine neden olabilir.
Yüksek düzeyi zehirlidir.
Notlar
Kirletici ve/veya mikroorganizma
Ortalama Teorik Düzey
Maksimum Kabuledilebilir Düzey
Bakteri
Toplam bakteri
Nitrat
Koli-form bakteri
Nitrojen Varlığı
Nitrit
Asit Düzeyi ve Sertlik
pH
Toplam sertlik   (Fr)
Suyun kimyasalları, mineralleri.
Kalsiyum
Klorid
Bakır
Demir
Kurşun
Magnezyum
Sodyum
Sülfat
Çinko
0/ml
0/ml
10 mg/l
0.4 mg/l
6.8-7.5
10  (Fr)
60 mg/l
14 mg/l
0.002 mg/l
0.2 mg/l
14 mg/l
32 mg/l
125 mg/l
1.50 mg/l
100/ml
50/ml
 25 mg/l
4 mg/l
250 mg/l
0.6 mg/l
0.3 mg/l
0.02 mg/l
125 mg/l
250 mg/l
Su arıtma sektöründe hazır çözümler
Arıtılacak suyun kaynağına (kuyu, yüzey suyu vs.), kaynağın kirlilik derecesine ve arıtılan suyun kullanılacağı amaca uygun olarak tasarım yapılır, ve genel olarak filtrasyon, kum, karbon, yumuşatma, ultraviyole, ters ozmos, nano filtrasyon, ultra filtrasyon sistemlerinin kombinasyonları kullanılır. Kuyu ,Sondaj, artezyen suyun  kullanıma uygun görülmediği durumlarda, uygun paket modelleri mevcut olduğu gibi, ihtiyac doğrultusunda alınan ham suyun anlizinden sonra mühendislerimiz tarafından hangi arıtma  içme ve genel kullanım amacına uygun arıtılmasını sağlayacak modelleri de tasarlanıp üretilmektedir.
Su arıtma ünütesi
Anlamlı derecede düşük ölüm oranı
Önemli ölçüde daha az ilaçlar
Daha iyi yemden yararlanma , daha hızlı kilo / daha az gün
Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları ile daha az sorun
Sakin ve daha az stresli kayvanlar
Ham su kaynagı
Arıtılmış su
BioCote ®
Besicilik için optimum içme suyu temini dezenfekte, yumuşak, nötrelize , mineralli ve filitrelemen oluşmuş …  uygun PH.
Uygulama sonucları
Cözüm amaclı yapılabilecek calışmalar.
cerenmed Su arıtma sistemleri
SÜRDÜRÜLEBiLiR TEKNOLOJi VERIMLiLiK ARTIŞI
Hastalıklar ve enfeksiyonlar verim düşüşü daima kanatlı sektörüne büyük bir endişe olmuştur. modern Su arıtma  ürünleri kullanılarak kontrol edilebilir. Su analizi yapılarak en uygun arıtma sistemi sizin kazancınızı verimliliginizi yükseltir.   
Besicilikde genel olarak Yüzey suyu veya kuyu suyu kaynaklarından yararlanılır, Bu tür su genel özellikleri süspanse edilmiş katı maddelerin,  organik bileşikler,  yıl ve  hava koşullarına  bağlı  olarak  mikrobiyal  kontaminasyon  su  bileşimin dalgalanma, içeriği yüksek, miktarda bulunmaktadır. Tipik olarak, yüzey kaynaklarının , evsel kanalizasyon, Zirai ilac kalıntıların,  nedenlerle sonucu yoğun  kirliliği gözlenmiştir. Büyük ölçüde, su organoleptik özelliklerini olumsuz gelişimi söz konosudur. Kuyu suyu ve yer altı  suyunun  kalitesini  artırmak  mümkündür.   Su anlizinden  sonra  istenen  kıritere ve kulanım amacı düzeyine uygun bir filitrasyonla getirebilinir. Başlıca  sorunlar,  demir,  flor,  büyük  mineralizasyonu,  sertlik (Kireç),  tuzlarının varlığı,  yanı sıra sülfat  içeriği,  istikrarlı stronsiyum klorür,  bor,  Agır metaller ,  bromür,  nitrat,  mikrobiolojik , Koli-form bakteri diğer ajanlar olabilir. Bu ajanların varlıgı besicilikde yemden yaralanma ve  Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları  ve ölümlere neden oldugı gözlenmiştir.   
Kanatlı hayvanlarda  Su arıtma sistemi…
Kanatlı Üretiminde İçme Suyu Kalitesi için
Su yönetiminin kanatlı performansı ve ürün kalitesine etkilerinde verimi arttırmak suyun biyolojik ve kimyasal olarak kontrol altına alınması ile sağlanır.
 Bu sebeple;
Su kaynağınız doğru yerde olmalıdır.
Suyun biyolojik ve kimyasal yapıları test yapılması suretiyle tespit edilmelidir.
Bu test sonuçlarına göre gerekecek dezenfeksiyon ve arıtma ünitelerinin kurulması gerekir.
Devamlı ve düzenli aralıklar ile sistemin  test numuneleri alınıp analiz ettirilmelidir.
Bu amaçla kurulmuş su üniteleri düzenli bakım altında tutulmalıdır.
Ultraviyole Turbidex Aktif karbon Yumuşatma Degazör Remineralisazyon Hidrofor
Kanatlı tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.   Kliteli içme suyu ; Renksiz, kokusuz, tortusuz, asit/baz PH değerleri suda bulunan bakteri ve mikroorganizma, minaral madde, fiziksel veya kimyasal ajanların varlıgı veya yok-lugunu belirleyen testler su kalitesini belirler .   
Kanatlı hayvan üretiminde su belirli  niteliklere sahip olmalıdır.  Çünkü kanatlılarda yaş, cinsiyet ve türe göre  değişmekle  birlikte vücutlarının  %55-77’si sudan oluşmaktadır.  Su,  kanatlı  bünyesi  için  birçok  yönden önemli bir besin  kaynağı ve  besin kaynaklarını aktarıcı durumundadır.  Dokuların ve hücrelerin bileşiminde yer aldığından, vücutta meydana gelen reaksiyonların harekete geçtiği ortamdır. Su, vücut ısısının ayarlanmasında, gıdaların sindiriminde ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında mutlaka gereklidir. .
Filtreleme, Yumuşatma, Asitleme, Nötrleme, Dezenfekte etme, Remineralizasyon
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
Katolağ - broşür        indir
cıkış
giriş
atık
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
cerenro
trigger for sliding top menu
Kirletici ve/veya mikroorganizma
Ortalama Teorik Düzey
Maksimum Kabuledilebilir Düzey
Notlar
Bakteri
Toplam bakteri
Nitrat
Koli-form bakteri
Nitrojen Varlığı
Nitrit
Asit Düzeyi ve Sertlik
pH
Toplam sertlik   (Fr)
Suyun kimyasalları, mineralleri.
Kalsiyum
Klorid
Bakır
Demir
Kurşun
Magnezyum
Sodyum
Sülfat
Çinko
0/ml
0/ml
10 mg/l
0.4 mg/l
6.8-7.5
10  (Fr)
60 mg/l
14 mg/l
0.002 mg/l
0.2 mg/l
14 mg/l
32 mg/l
125 mg/l
1.50 mg/l
100/ml
50/ml
 25 mg/l
4 mg/l
250 mg/l
0.6 mg/l
0.3 mg/l
0.02 mg/l
125 mg/l
250 mg/l
0/ml   Olmalıdır     ölümlere neden olur.
20 mg/l düzeyinden fazla olması canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma ve performans üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır.
0/ml   Olmalıdır     ölümlere neden olur.
1 mg/l  miktarı bile zehirleyici olmaktadır.
Be değer  6,3  altında olması peformansı olumsuz etkiler.
Kimyasal dengeyi bozacak kadar sert olan suların kullanılması verim düşüş nedenidir. Ekipmanların tıkanmasına sebep olur.
Sodyum miktarı 50 mg/l den yüksek ve 14 mg/l den az olursa performansı etkileyebilir.
Fazlalığı suyun tadını acılaştırır ve karaciğer yırtılmasına neden olur.
30 mg/lt üzerinde hayvanda ishal problemi başlar.
Yüksek düzeyi zehirlidir.
Yüksek düzeyi ishal etkisi yapar, sudaki sülfat yüksekse 50 mg/l lik düzey verimi etkiler.
Suda %0.56 (binde beş) oranında tuz bulunmasının büyümeyi gerilettiği gözlenmiştir.
Yüksek düzeyinin ishal etkisi vardır. 50 mg/l den yüksek olması, magnezyum ve klorit yüksekliğine bağlı olarak büyümede gerilik ve yumurta düşmesine neden olabilir.
Yüksek düzeyi zehirlidir.
Su arıtma sektöründe hazır çözümler
Arıtılacak suyun kaynağına (kuyu, yüzey suyu vs.), kaynağın kirlilik derecesine ve arıtılan suyun kullanılacağı amaca uygun olarak tasarım yapılır, ve genel olarak filtrasyon, kum, karbon, yumuşatma, ultraviyole, ters ozmos, nano filtrasyon, ultra filtrasyon sistemlerinin kombinasyonları kullanılır. Kuyu ,Sondaj, artezyen suyun  kullanıma uygun görülmediği durumlarda, uygun paket modelleri mevcut olduğu gibi, ihtiyac doğrultusunda alınan ham suyun anlizinden sonra mühendislerimiz tarafından hangi arıtma  içme ve genel kullanım amacına uygun arıtılmasını sağlayacak modelleri de tasarlanıp üretilmektedir.
Su arıtma ünütesi
Anlamlı derecede düşük ölüm oranı
Önemli ölçüde daha az ilaçlar
Daha iyi yemden yararlanma , daha hızlı kilo / daha az gün
Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları ile daha az sorun
Sakin ve daha az stresli kayvanlar
Ham su kaynagı
Arıtılmış su
BioCote ®
Besicilik için optimum içme suyu temini dezenfekte, yumuşak, nötrelize , mineralli ve filitrelemen oluşmuş …  uygun PH.
Uygulama sonucları
Cözüm amaclı yapılabilecek calışmalar.
cerenmed Su arıtma sistemleri
SÜRDÜRÜLEBiLiR TEKNOLOJi VERIMLiLiK ARTIŞI
Hastalıklar ve enfeksiyonlar verim düşüşü daima kanatlı sektörüne büyük bir endişe olmuştur. modern Su arıtma  ürünleri kullanılarak kontrol edilebilir. Su analizi yapılarak en uygun arıtma sistemi sizin kazancınızı verimliliginizi yükseltir.   
Besicilikde genel olarak Yüzey suyu veya kuyu suyu kaynaklarından yararlanılır, Bu tür su genel özellikleri süspanse edilmiş katı maddelerin,  organik bileşikler,  yıl ve  hava koşullarına  bağlı  olarak  mikrobiyal  kontaminasyon  su  bileşimin dalgalanma, içeriği yüksek, miktarda bulunmaktadır. Tipik olarak, yüzey kaynaklarının , evsel kanalizasyon, Zirai ilac kalıntıların,  nedenlerle sonucu yoğun  kirliliği gözlenmiştir. Büyük ölçüde, su organoleptik özelliklerini olumsuz gelişimi söz konosudur. Kuyu suyu ve yer altı  suyunun  kalitesini  artırmak  mümkündür.   Su anlizinden  sonra  istenen  kıritere ve kulanım amacı düzeyine uygun bir filitrasyonla getirebilinir. Başlıca  sorunlar,  demir,  flor,  büyük  mineralizasyonu,  sertlik (Kireç),  tuzlarının varlığı,  yanı sıra sülfat  içeriği,  istikrarlı stronsiyum klorür,  bor,  Agır metaller ,  bromür,  nitrat,  mikrobiolojik , Koli-form bakteri diğer ajanlar olabilir. Bu ajanların varlıgı besicilikde yemden yaralanma ve  Akciğer, sindirim ve deri hastalıkları  ve ölümlere neden oldugı gözlenmiştir.   
Kanatlı hayvanlarda  Su arıtma sistemi…
Kanatlı Üretiminde İçme Suyu Kalitesi için
Su yönetiminin kanatlı performansı ve ürün kalitesine etkilerinde verimi arttırmak suyun biyolojik ve kimyasal olarak kontrol altına alınması ile sağlanır.
 Bu sebeple;
Su kaynağınız doğru yerde olmalıdır.
Suyun biyolojik ve kimyasal yapıları test yapılması suretiyle tespit edilmelidir.
Bu test sonuçlarına göre gerekecek dezenfeksiyon ve arıtma ünitelerinin kurulması gerekir.
Devamlı ve düzenli aralıklar ile sistemin  test numuneleri alınıp analiz ettirilmelidir.
Bu amaçla kurulmuş su üniteleri düzenli bakım altında tutulmalıdır.
cıkış
giriş
atık
Ultraviyole Turbidex Aktif karbon Yumuşatma Degazör Remineralisazyon Hidrofor
Kanatlı tarafından içilen suyun kalitesi verimliliği etkileyen en önemli faktördür.   Kliteli içme suyu ; Renksiz, kokusuz, tortusuz, asit/baz PH değerleri suda bulunan bakteri ve mikroorganizma, minaral madde, fiziksel veya kimyasal ajanların varlıgı veya yok-lugunu belirleyen testler su kalitesini belirler .   
Kanatlı hayvan üretiminde su belirli  niteliklere sahip olmalıdır.  Çünkü kanatlılarda yaş, cinsiyet ve türe göre  değişmekle  birlikte vücutlarının  %55-77’si sudan oluşmaktadır.  Su,  kanatlı  bünyesi  için  birçok  yönden önemli bir besin  kaynağı ve  besin kaynaklarını aktarıcı durumundadır.  Dokuların ve hücrelerin bileşiminde yer aldığından, vücutta meydana gelen reaksiyonların harekete geçtiği ortamdır. Su, vücut ısısının ayarlanmasında, gıdaların sindiriminde ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında mutlaka gereklidir. .
Filtreleme, Yumuşatma, Asitleme, Nötrleme, Dezenfekte etme, Remineralizasyon
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
Katolağ - broşür        indir
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro