trigger for sliding top menu
. Aşırı fluks (bağlantı parçalarının lehimlenmesinde kullanılır) kullanımının ve kötü ilk temizliğin bir sonucu olan korozyon zaman zaman radyatörlerde ‘iğne uçları’ oluşturabilir. Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Kireç Kalıntısı Kireç kalıntılarının oluşumu yaşadığınız alana göre, dolayısıyla suyun sertliğine göre büyük değişiklik gösterir. Suyun sert olduğu yerlerde yüksek seviyede kireç kalıntısı kazan ısı eşanjörlerinin çabucak ‘kireç tabakası toplamasına’ sebep olabilir. Uzun bir sistem sızıntısı varsa ve fark edilmemiş ise, beslemeden ve genleşme tankından sürekli giriş yapan taze su en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe sürekli kireç kalıntısı oluşmasına sebep olacaktır. Bu kalıntıların en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe oluştuğu bilinmektedir. Bu tür birikimlerin dökme demir ısı eşanjörlerinde çatlamaya sebep oldukları bilinmektedir, ancak bu noktadan çok daha önce, diğer belirtiler yakıt kullanımında artış ve sıklıkla duyulan, bazen tüm evden duyulabilen, uğultu sesleri olacaktır.Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Mikrobiyolojik gelişimler Mikrobiyolojik gelişimler, tavanarasında ve havay açılan besleme ve genleşme sistemlerinde ve diğer yerlerde meydana gelirler. Bu tür açık tanklar, bakteriler ve mantarlar gibi her tür mikroorganizma tarafından kirlenmeye açıktırlar ve bu canlılar sisteme girdiklerinde üreyerek istenmeyen şekilde gelişebilirler, cıvık madde bırakabilirler; bu oluşumlar da ısıtma sistemine zarar vererek tıkanmalar ve birikimler meydana getirebilir.Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Su Sertliği “Sert su”, içinde belirli bir miktar çözünmüş mineral bulunan sudur. Sert su ısıtıldığında karbonatlar çözelti içinde çökelerek ısınan yüzeylerde depozit oluştururlar. Sabun sert suda daha az etki gösterir, çünkü oluşan tepkimede sabun içerisindeki organik asit kalsiyum veya magnezyum tuzu oluşturur. “Yumuşak su”, içerisindeki tek katyonun, yani pozitif yüklü iyonun, sodyum olduğu işlenmiş sudur.
Ham su analiz sonucuna ve kapasiteye göre tasarımı  yapılarak, fiyatlandırma , projelendirme ve kurulum yapılmaktadır.
Kazan beslemede su arıtma
Çözünmüş Kalsiyum ve Magnezyum
Suyun Sertliği
Alman
Fransız
İngiliz
Çok yumuşak
0 - 4
0 - 7,2
0 - 5
Yumuşak
5 - 8
7,3 - 14,2
6 - 10
Orta sert
9 - 12
14,3 - 21,5
11 - 15
Oldukça sert
13 - 18
21,6 - 32,5
16 - 22.5
Sert
19 - 30
32,6 - 54,0
22,5 - 37,5
Merkezi   ısıtma   sistemlerinde   su   arıtma   işlemi,   birçok   kişi   tarafından   ısıtma   sisteminin uzun   ömürlü   olmasına   yönelik   akılcı   ve   sağduyulu   biryatırım   olarak   görülür.   Aksini düşünen   birçok   diğer   insan   ise,   radyatörleriiğne   ucu   deliklerinden   akıntı   yaptığında veya    kazanlarını    yakarkengürültü    olduğunda    fikirlerini    değiştirdiler.    Yeni    merkezî ısıtma    sistemleri    kimyasal    işlemden    geçmeden    önce    bayilerin    tavsiyeleri    dikkate alınmalıdır.   Ancak   birçok   bayi   sistemin   kimyasal   olarak   temizlenmesini   önerecektir; çünkü   kazanı   ve   sistemin   geri   kalanını   uzun   vadede   koruyan   bir   işlemdir.Bir   sisteme bakım   yapmayı   gerektirecek   çok   sebep   vardır,   ancak   temelsebepler   Korozyon,   Kireç Kalıntısı   ve   Mikrobiyolojik   Gelişimlerdir.‘Su   Analiz   Kitinin’   kullanımı   sistemin   durumunu kısa sürede ortaya koyacaktır.
KorozyonSu   bir   sisteme   girdiği   anda   korozyon   oluşur.   Su   sıcak   ise   korozyon   dahahızlı oluşur.   Korozyon   genellikle   oksijenin   mevcut   olmasının   bir   sonucudur,   ancak   farklı metaller bağlantıya geçtiğinde oluşan ‘galvanik’ süreçler Özellikle   alüminyum   korozyona   oldukça   meyillidir   ve   hiçbir   zaman   bakır   veya   pirinç   ile direkt   olarak   bağlantıya   geçmemelidir.Korozyonun   en   görünür   sonuçlarından   biri   de radyatörlerde,    kazan    ısı    eşanjörlerinde,    pompalarda    ve    borularda    oluşan    siyah manyetit   tortudur.   Radyatörlerde   oluşan   bu   tür   birikintiler   dolaşımı   sınırlayabilir   ve gazlanma   (hidrojen   oluşumu)   oluşturarak   radyatörlerin   sıkça   ‘havalarının   alınmasını’ gerektirebilir.   Manyetit   birikimleri   aynı   zamanda   erken   pompalamaya   sebep   olarak kazanlarda darbe ve vurma seslerine sebep olabilirler.
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro
. Aşırı fluks (bağlantı parçalarının lehimlenmesinde kullanılır) kullanımının ve kötü ilk temizliğin bir sonucu olan korozyon zaman zaman radyatörlerde ‘iğne uçları’ oluşturabilir. Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Kireç Kalıntısı Kireç kalıntılarının oluşumu yaşadığınız alana göre, dolayısıyla suyun sertliğine göre büyük değişiklik gösterir. Suyun sert olduğu yerlerde yüksek seviyede kireç kalıntısı kazan ısı eşanjörlerinin çabucak ‘kireç tabakası toplamasına’ sebep olabilir. Uzun bir sistem sızıntısı varsa ve fark edilmemiş ise, beslemeden ve genleşme tankından sürekli giriş yapan taze su en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe sürekli kireç kalıntısı oluşmasına sebep olacaktır. Bu kalıntıların en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe oluştuğu bilinmektedir. Bu tür birikimlerin dökme demir ısı eşanjörlerinde çatlamaya sebep oldukları bilinmektedir, ancak bu noktadan çok daha önce, diğer belirtiler yakıt kullanımında artış ve sıklıkla duyulan, bazen tüm evden duyulabilen, uğultu sesleri olacaktır.Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Mikrobiyolojik gelişimler Mikrobiyolojik gelişimler, tavanarasında ve havay açılan besleme ve genleşme sistemlerinde ve diğer yerlerde meydana gelirler. Bu tür açık tanklar, bakteriler ve mantarlar gibi her tür mikroorganizma tarafından kirlenmeye açıktırlar ve bu canlılar sisteme girdiklerinde üreyerek istenmeyen şekilde gelişebilirler, cıvık madde bırakabilirler; bu oluşumlar da ısıtma sistemine zarar vererek tıkanmalar ve birikimler meydana getirebilir.Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Su Sertliği “Sert su”, içinde belirli bir miktar çözünmüş mineral bulunan sudur. Sert su ısıtıldığında karbonatlar çözelti içinde çökelerek ısınan yüzeylerde depozit oluştururlar. Sabun sert suda daha az etki gösterir, çünkü oluşan tepkimede sabun içerisindeki organik asit kalsiyum veya magnezyum tuzu oluşturur. “Yumuşak su”, içerisindeki tek katyonun, yani pozitif yüklü iyonun, sodyum olduğu işlenmiş sudur.
Ham su analiz sonucuna ve kapasiteye göre tasarımı  yapılarak, fiyatlandırma , projelendirme ve kurulum yapılmaktadır.
Kazan beslemede su arıtma
Çözünmüş Kalsiyum ve Magnezyum
Suyun Sertliği
Alman
Fransız
İngiliz
Çok yumuşak
0 - 4
0 - 7,2
0 - 5
Yumuşak
5 - 8
7,3 - 14,2
6 - 10
Orta sert
9 - 12
14,3 - 21,5
11 - 15
Oldukça sert
13 - 18
21,6 - 32,5
16 - 22.5
Sert
19 - 30
32,6 - 54,0
22,5 - 37,5
Merkezi   ısıtma   sistemlerinde   su   arıtma   işlemi,   birçok   kişi tarafından     ısıtma     sisteminin     uzun     ömürlü     olmasına yönelik    akılcı    ve    sağduyulu    biryatırım    olarak    görülür. Aksini    düşünen    birçok    diğer    insan    ise,    radyatörleriiğne ucu     deliklerinden     akıntı     yaptığında     veya     kazanlarını yakarkengürültü    olduğunda    fikirlerini    değiştirdiler.    Yeni merkezî    ısıtma    sistemleri    kimyasal    işlemden    geçmeden önce   bayilerin   tavsiyeleri   dikkate   alınmalıdır.   Ancak   birçok bayi   sistemin   kimyasal   olarak   temizlenmesini   önerecektir; çünkü    kazanı    ve    sistemin    geri    kalanını    uzun    vadede koruyan      bir      işlemdir.Bir      sisteme      bakım      yapmayı gerektirecek     çok     sebep     vardır,     ancak     temelsebepler Korozyon,          Kireç          Kalıntısı          ve          Mikrobiyolojik Gelişimlerdir.‘Su       Analiz       Kitinin’       kullanımı       sistemin durumunu kısa sürede ortaya koyacaktır.
KorozyonSu   bir   sisteme   girdiği   anda   korozyon   oluşur.   Su sıcak   ise   korozyon   dahahızlı   oluşur.   Korozyon   genellikle oksijenin   mevcut   olmasının   bir   sonucudur,   ancak   farklı metaller bağlantıya geçtiğinde oluşan ‘galvanik’ süreçler Özellikle    alüminyum    korozyona    oldukça    meyillidir    ve hiçbir   zaman   bakır   veya   pirinç   ile   direkt   olarak   bağlantıya geçmemelidir.Korozyonun   en   görünür   sonuçlarından   biri de   radyatörlerde,   kazan   ısı   eşanjörlerinde,   pompalarda   ve borularda   oluşan   siyah   manyetit   tortudur.   Radyatörlerde oluşan     bu     tür     birikintiler     dolaşımı     sınırlayabilir     ve gazlanma    (hidrojen    oluşumu)    oluşturarak    radyatörlerin sıkça     ‘havalarının     alınmasını’     gerektirebilir.     Manyetit birikimleri    aynı    zamanda    erken    pompalamaya    sebep olarak     kazanlarda     darbe     ve     vurma     seslerine     sebep olabilirler.
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
cerenro
trigger for sliding top menu
. Aşırı fluks (bağlantı parçalarının lehimlenmesinde kullanılır) kullanımının ve kötü ilk temizliğin bir sonucu olan korozyon zaman zaman radyatörlerde ‘iğne uçları’ oluşturabilir. Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Kireç Kalıntısı Kireç kalıntılarının oluşumu yaşadığınız alana göre, dolayısıyla suyun sertliğine göre büyük değişiklik gösterir. Suyun sert olduğu yerlerde yüksek seviyede kireç kalıntısı kazan ısı eşanjörlerinin çabucak ‘kireç tabakası toplamasına’ sebep olabilir. Uzun bir sistem sızıntısı varsa ve fark edilmemiş ise, beslemeden ve genleşme tankından sürekli giriş yapan taze su en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe sürekli kireç kalıntısı oluşmasına sebep olacaktır. Bu kalıntıların en yüksek sıcaklık noktasında, yani kazan ısı eşanjöründe oluştuğu bilinmektedir. Bu tür birikimlerin dökme demir ısı eşanjörlerinde çatlamaya sebep oldukları bilinmektedir, ancak bu noktadan çok daha önce, diğer belirtiler yakıt kullanımında artış ve sıklıkla duyulan, bazen tüm evden duyulabilen, uğultu sesleri olacaktır.Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Mikrobiyolojik gelişimler Mikrobiyolojik gelişimler, tavanarasında ve havay açılan besleme ve genleşme sistemlerinde ve diğer yerlerde meydana gelirler. Bu tür açık tanklar, bakteriler ve mantarlar gibi her tür mikroorganizma tarafından kirlenmeye açıktırlar ve bu canlılar sisteme girdiklerinde üreyerek istenmeyen şekilde gelişebilirler, cıvık madde bırakabilirler; bu oluşumlar da ısıtma sistemine zarar vererek tıkanmalar ve birikimler meydana getirebilir.Belirli problemlere karşı hangi işlemlerin uygulanacağına dair yardım almak için lütfen bayinizle temasa geçin. Su Sertliği “Sert su”, içinde belirli bir miktar çözünmüş mineral bulunan sudur. Sert su ısıtıldığında karbonatlar çözelti içinde çökelerek ısınan yüzeylerde depozit oluştururlar. Sabun sert suda daha az etki gösterir, çünkü oluşan tepkimede sabun içerisindeki organik asit kalsiyum veya magnezyum tuzu oluşturur. “Yumuşak su”, içerisindeki tek katyonun, yani pozitif yüklü iyonun, sodyum olduğu işlenmiş sudur.
Ham su analiz sonucuna ve kapasiteye göre tasarımı  yapılarak, fiyatlandırma , projelendirme ve kurulum yapılmaktadır.
Kazan beslemede su arıtma
Çözünmüş Kalsiyum ve Magnezyum
Suyun Sertliği
Alman
Fransız
İngiliz
Çok yumuşak
0 - 4
0 - 7,2
0 - 5
Yumuşak
5 - 8
7,3 - 14,2
6 - 10
Orta sert
9 - 12
14,3 - 21,5
11 - 15
Oldukça sert
13 - 18
21,6 - 32,5
16 - 22.5
Sert
19 - 30
32,6 - 54,0
22,5 - 37,5
Merkezi   ısıtma   sistemlerinde   su   arıtma   işlemi,   birçok   kişi   tarafından   ısıtma   sisteminin uzun   ömürlü   olmasına   yönelik   akılcı   ve   sağduyulu   biryatırım   olarak   görülür.   Aksini düşünen   birçok   diğer   insan   ise,   radyatörleriiğne   ucu   deliklerinden   akıntı   yaptığında veya    kazanlarını    yakarkengürültü    olduğunda    fikirlerini    değiştirdiler.    Yeni    merkezî ısıtma    sistemleri    kimyasal    işlemden    geçmeden    önce    bayilerin    tavsiyeleri    dikkate alınmalıdır.   Ancak   birçok   bayi   sistemin   kimyasal   olarak   temizlenmesini   önerecektir; çünkü   kazanı   ve   sistemin   geri   kalanını   uzun   vadede   koruyan   bir   işlemdir.Bir   sisteme bakım   yapmayı   gerektirecek   çok   sebep   vardır,   ancak   temelsebepler   Korozyon,   Kireç Kalıntısı   ve   Mikrobiyolojik   Gelişimlerdir.‘Su   Analiz   Kitinin’   kullanımı   sistemin   durumunu kısa sürede ortaya koyacaktır.
KorozyonSu   bir   sisteme   girdiği   anda   korozyon   oluşur.   Su   sıcak   ise   korozyon   dahahızlı oluşur.   Korozyon   genellikle   oksijenin   mevcut   olmasının   bir   sonucudur,   ancak   farklı metaller bağlantıya geçtiğinde oluşan ‘galvanik’ süreçler Özellikle   alüminyum   korozyona   oldukça   meyillidir   ve   hiçbir   zaman   bakır   veya   pirinç   ile direkt   olarak   bağlantıya   geçmemelidir.Korozyonun   en   görünür   sonuçlarından   biri   de radyatörlerde,    kazan    ısı    eşanjörlerinde,    pompalarda    ve    borularda    oluşan    siyah manyetit   tortudur.   Radyatörlerde   oluşan   bu   tür   birikintiler   dolaşımı   sınırlayabilir   ve gazlanma   (hidrojen   oluşumu)   oluşturarak   radyatörlerin   sıkça   ‘havalarının   alınmasını’ gerektirebilir.   Manyetit   birikimleri   aynı   zamanda   erken   pompalamaya   sebep   olarak kazanlarda darbe ve vurma seslerine sebep olabilirler.
Konu hakkında detaylı bilgi alın, maliyeti öğrenin ve ekipman seçimi için
 © All Rights Reserved  2002 - 2019 © cerenmed Arıtma ve Medikal Sistemleri  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOLAY MENÜ
Denizciler cad. No ;118 Derince / KOCAELİ
su arıtma sistemleri
destek@cerenro.com
0262 239 29 65
cerenro